Pásová váha CPWE BELT

PDFTlačiťEmail
CPWE BELT – riadiaca a zobrazovacia jednotka pre váhy na pásových dopravníkoch
Verzia jednotky pre integračné meranie toku materiálu prechádzajúceho cez dopravníkový pás.
Popis

Typ: CPWE BELT – riadiaca a zobrazovacia jednotka pre váhy na pásových dopravníkoch 

Verzia jednotky pre integračné meranie toku materiálu prechádzajúceho cez dopravníkový pás. Jednotka má možnosť uloženia dávok materiálu, možnosť riadenia toku materiálu cez 16 bit výstupný analógový prevodník s PID reguláciou. Možnosť vzdialenej správy jednotky, prostredníctvom Sysway alebo Modbus RTU, alebo Profibus voliteľného rozhrania.

FUNKCIE 

 • Okamžité odčítanie prietoku, v  kg / h alebo t / h, zobrazenie stavu systému a dávkovaného materiálu celkom, s analógovým výstupom (voliteľné) úmerným prietoku.
 • Riadenie   hodinového prietoku, s úpravou rýchlosti pásu alebo materiálového toku prostredníctvom programovateľných analógových výstupov. Kompletne nastaviteľný PID regulačný algoritmus (proporcionálny, integrálne, derivátu).
 • Štyri  voliteľné režimy prevádzky pre úplne manuálny alebo plne aický režim dávkovania, diaľkovo ovládaný master cez Sysway, Modbus (štandard) alebo Profibus (opcia) protokoly.
 • Kontakty relé určené pre kompletnú správu alarmov a bloky pre štartovaciu hmotnosť, prerušenie toku a vybočenie pásu.
 • Programovateľné dávkovanie s cieľovou hmotnosťou alebo cieľovým časom, s relatívnym kontaktom.
 • Riadenie spomalenia dopravníka s programovateľným aktivačným prahom, pre presnejšie dávkovanie.
 •  Funkcia kalibrácie snímanej hodnoty, pre zdokonalené dávkovanie.
 • Impulzné počítadlo akumulovaných množstiev cez kontakt relé, pre priamu komunikáciu s PLC alebo externými zariadeniami.
 • Programovateľné oneskorenia štartu, pre synchronizáciu rôznych CPWE BELT systémov v dávkovaní zmesí materiálu. 
 • Úplne programovateľný formát tlače, pre kompatibilitu s tlačiarňou ASCII riadenú cez sériový port, tlač dávky dát, systému stavov a súčty.
 • Sysway, Modbus (štandardná výbava) alebo Profibus (rozšírenie) komunikačné protokoly.

 

Režim: Meranie prietoku 

 

 • Režim merania prietoku umožňuje zobrazenie hodinového prietoku prechádzajúceho po pásovom dopravníku,  zobrazenie stavu systému a celkového prepraveného množstva. 
 • Dávkovanie pomocou pásového dopravníka na zadanú hmotnosť.
 • Dávkovanie pomocou pásového dopravníka v zadanom časovom intervale.
 • Analógový výstup zodpovedajúci navolenému parametru(prietok, okamžité zaťaženie..) .
 • Možnosť komunikácie na nadradený systém s vysielaním hodnoty okamžitého prietoku a celkového prepraveného množstva.
Over Nie